Kullanım Koşulları

Öz Lüks Restorant Ticaret Gıda Limited Şirketi (“UmutluTarifler.com”) ait, kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan deneyim paylaşımı, e-günlük (blog), yorum ve tartışma imkanı tanıyan ve buna ilişkin sair içerik sunan internet sitesi www.umutlutarifler.com adresi üzerinden UmutluTarifler.com hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak tüm kullanıcıların, UmutluTarifler.com sağlanan hizmetlere ilişkin işbu koşullara uymaları beklenmektedir.

Kullanım Koşulları üye olunmaksızın Yemek.com hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak kişiler için de uygun düştüğü ölçüde uygulanır. Kullanım Koşullarında yer alan “kullanıcı” ibaresi hem üye olan hem de üye olmayan kişiler anlamına gelmektedir.

UmutluTarifler.com hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız veya yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız www.umutlutarifler.com/iletisim adresinden UmutluTarifler.com ile irtibata geçmeniz rica olunur. 7/24 WhatsApp iletişimden alanından iletişime geçebilirsiniz.

Kullanım Amacı

Kullanıcılar, UmutluTarifler.com sistemi üzerinde yapılan paylaşımların, yayımlanan yazıların ve görüntülerin yalnızca kişisel yorum, paylaşım veya tartışma amaçlı olduğunu, bunların dışında özellikle reklam ve tanıtım gibi herhangi bir amaç gütmeyeceğini, tekrar satış amacı olmadığını kabul ederler.

UmutluTarifler.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde hukuk kuralları çerçevesinde, 18 yaşından büyüklere ait içerik yer alabilecektir, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Yemek.com sorumlu tutulamaz.

Kullanım Koşulları

UmutluTarifler.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı ve e-posta adresi ve şifreyi oluşturarak UmutluTarifler.com üzerinden Site Kullanım Koşulları, hukuk, genel ahlak ve görgü kuralları çerçevesinde paylaşım yapabilir, yazı ve görüntü yayımlayabilir.

Bununla birlikte, sağlanan sosyal medya ağ hesapları aracılığıyla veya belirtilen diğer hesapları ile de işbu Kullanım Koşulları kapsamında üye olunabilir.

Kullanıcı, UmutluTarifler.com hizmetlerinden yararlandığı sırada aşağıdaki hususların bilincinde olduğunu, bu çerçevede hareket edeceğini ve bu hususları onayladığını kabul eder.

 • Kullanıcı UmutluTarifler.com üzerinde yapacağı her türlü işlemden, içerikten ve davranıştan bizzat kendisi sorumludur.
 • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde sistem üzerinden talep edilmesi üzerine kullanıcının sistemde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Yemek.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
 • Kullanıcı adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 • UmutluTarifler.com sunulan hizmetlere UmutluTarifler.com  tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı kabul eder.
 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların UmutluTarifler.com devredildiğini kabul eder.
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemelidir.
 • Diğer kullanıcıların UmutluTarifler.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamalıdır.
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca UmutluTarifler.com  üzerinden yapacağı paylaşımlarda tütün mamulleri ve alkollü içeceklere özendirici içerik ve görsellere yer vermeyeceğini bu tarz içerik ve görsellerin UmutluTarifler.com tarafından yayınlanmasının engellenebileceğini bildiğini kabul eder.
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan UmutluTarifler.com sorumlu olmayacağını kabul eder.
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamalı, basıp çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
 • Reklam yapmamalı, herhangi bir mal veya hizmet satmamalı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamalı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamalıdır.
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemelidir.
 • UmutluTarifler.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, UmutluTarifler.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı UmutluTarifler.com  tazminat talep etmemeyi kabul eder.
 • UmutluTarifler.com yazılı izin almadan Yemek.com içeriğini, hizmetlerini, ve sair fikri mülkiyet hakkına tabi varlıklarını kişisel veya ticari amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, umuma yayılamaz, devredilemez. Yazılı izin olmadığı müddetçe site içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/veya reklam ve benzeri gelir elde edecek şekilde kullanılması yasaktır.
 • UmutluTarifler.com yayınlanan tüm içerik ve kodlar vb. ilişkin tüm haklar (kopyalama, çoğaltma, işleme, yayma) UmutluTarifler.com aittir.
 • UmutluTarifler.com dilediği zaman, dilediği kişi veya kurumun yukarıdaki kurallara uyarak dahi alıntı yapmasını engelleme hakkı saklıdır.
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde UmutluTarifler.com  gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 • UmutluTarifler.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde UmutluTarifler.com  veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde UmutluTarifler.com  bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya  UmutluTarifler.com üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu kabul eder.
 • UmutluTarifler.com, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini kabul eder.
 • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamalıdır.
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeli, yaymamalı, kötüye kullanmamalıdır.
 •  
 • UmutluTarifler.com Yetkileri
 • UmutluTarifler.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı UmutluTarifler.com kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • UmutluTarifler.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
 • UmutluTarifler.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını mevzuata da uygun olacak şekilde, uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Yemek.com sorumlu tutulmayacaktır.
 • Yemek.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • UmutluTarifler.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya UmutluTarifler.com sistemi içinde UmutluTarifler.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, UmutluTarifler.com hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 • UmutluTarifler.com sistemine kullanıcılara tarafından eklenen tariflerin doğruluğundan, güvenilirliğinden sorumlu değildir. Bu tarifleri ve/veya önerileri kişiler kendi özgür iradeleri ile uygulamakta olup, UmutluTarifler.com kesin bir sonuca ulaşma garantisi vermemektedir. Kullanıcılar tarafından yayımlanan tariflerin sağlık üzerinde yaratacağı etkiler bilinmemekte olup, bu tariflerin uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek olan zararlardan UmutluTarifler.com sorumlu tutulamaz.
 • UmutluTarifler.com, kullanıcının UmutluTarifler.com  sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden UmutluTarifler.com sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
 • UmutluTarifler.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 • UmutluTarifler.com, kanuna uygun şekilde talep edildiği takdirde kullanıcı kişisel bilgilerini talep eden tarafa vermekle yükümlüdür.
 • UmutluTarifler.com ileride doğacak teknik zaruretle ve mevzuata uyum amacıyla işbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

UmutluTarifler.com, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Yemek.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Y UmutluTarifler.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

UmutluTarifler.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri (kullanıcı isim, soyadı, e-mail adresi ve sair bilgiler), kullanıcıların yaptıkları yorum/değerlendirmeler, paylaşımlar, yayımladıkları diğer yazı ve resimler vb. UmutluTarifler.com Gizlilik Politikası belirtilen hususlar ve mevzuat uyarınca belirlenen sürelerle yasal yükümlülükler kapsamında saklanır.

Yer Sağlayıcı

5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu kapsamında UmutluTarifler.com yer sağlayıcı olup, UmutluTarifler.com yayınlanan hukuka aykırı içerikten sorumlu olmamakla birlikte yer sağladığı hukuka aykırı içeriği haberdar edilmesi halinde yayından çıkarma hakkına sahiptir.

Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler UmutluTarifler.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Yürürlük

İşbu Sözleşme, kullanıcının UmutluTarifler.com üye olmasından itibaren yürürlüğe girerek kullanıcının üyeliği devam edene kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Fesih

Taraflar diledikleri zaman işbu sözleşmeyi sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

X